Stopp 4

Nu är vi framme vid första trafikplatsen på vår resa,
Hållplats Ängslätten