Stigen vid Svartsjöbäck

Nu är den sista kilometern på den gamla vägen mellan Medskog till Tivedsvägen uppmärkt och gångbar, det saknas en bro över Svartsjöbäcken men det går fint att ta sig över som det är idag.
Intresserade håller koll på sidan Stigar runt Svartå.
/Svartå IF

Svartsjbck stigPNG