STF årsskrift 1943 - Svartå

Ett utdrag ur Svenska Turistföreningens årsskrift från 1943.

Fortsättning imorgon..