Stenhögen i gamla parken

Mer om Kvarntorp kan du läsa på infoskyltsidan.