Stenen alla går förbi

Stenen som alla går förbi utan att kanske se den, är värd en bild.
Milstenen stod tidigare efter den gamla vägen på vad som idag är Västanvägen 19 och flyttades tillförmån för det nya villaområdet. Spår efter sockeln finns ej, all sten togs med till den nya platsen vid väg 204.