Station uppgraderad

En bild från Ellevios ombyggnad av transformatorstationen som verkar i det närmaste klar.