Start för utlåning av böcker.

Antalet böcker kommer att växa under våren då nyligen drygt 1000 böcker har skänkts till de ca 1000 som fanns innan.
/Ett samarbete mellan Vävgänget & Utvecklingsgruppen