Städat

Nu är det åter fint på parkeringen vid badet då kommunen har gjort en upprensing.