Sparvugglan i Svartå


Foto Fredrik Jansson

Europas minsta uggla är ungefär lika stor som en domherre dock inte helt lätt att få syn på även om den är en av Sveriges vanligaste ugglor.

Trots sin ringa storlek är den en kraftfull jägare som kan ta byten större än sig själv.
I Västmanland inventerades en gång ett sparvuggleskafferi, ur vilket man plockade fram sju vanliga näbbmöss, en dvärgnäbbmus, en husmus, en skogsmus, tolv åkersorkar, två talgoxar, en svartmes, en tofsmes, två talltitor och tre kungsfåglar.
Hur den låter kan du höra här.

Källa Fågeln.se