Spår från en svunnen tid SV Ödemarken


Klika för ladda ned pdf

En blänkare och en länk till det utmärkta arbetet från Torpgruppen i Hasselfors Byalag som dokumenterat och sammanställt broschyrer med information om platser av kulturhistoriskt intresse i Skagershults socken.
Namnet på broschyrerna är ”Spår från en svunnen tid” och omfattar sex olika delar av socknen. Karta med markerade platser och koordinater finns i broschyrerna.
Denna gång tittar vi på broschyren för området SydVästra Ödemarken