Sopor/rastplats

En påminnelse att soptunnan vid rastplatden främst är
till för småskräp som rastande besökare vid bänkarna vill bli av med, inte hushållssopor & dumpade säckar från husbilar.
Är tunnan full så tar man med sina sopor det är inte OK att dumpa sopor bredvid.
All påkommen dumpning kommer att anmälas.
/Utvecklingsgruppen