Sommarbild

En tall blommar första gången när den är 15–20 år gammal, en ålder vilket denna lilla tall bevisligen har uppnått.
På bilden syns hanblommorna som avger pollen till de små röda honblommorna som sedan utvecklas till kottar, en process som nästan tar 2år.