SMHI meddelar

Gul varning
Regn

Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig in söderifrån och kan ge stora regnmängder på många håll från kvällen och fram till måndag kväll.

Område
Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
- Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Vad händer
Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet under söndag och måndag och det kan ge stora regnmängder på många håll, upp till 70 mm. Dessutom kommer regnet på ganska kort tid. Var de största regnmängderna faller är mycket osäkert i både tid och rum.

Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När Idag 6 augusti 16:00 - Mån 7 augusti 16:00