Smedstugan informerar.

Nu kan du hjälpa småfåglarna med holkar byggda lokalt i Svartå, det finns tre olika varianter och priset är endast 100kr.
Kontakta Leif på tfn 070 207 31 77