Smedstorp del2

Efter Utvecklingsgruppens kontakt med ägaren till Smedstorp så kan vi informera lite om planerna.

Smedstorp är ombyggt till att fungera som ett stödboende för 8-10 personer som har/haft psykosociala problem som ångest, depression och nedstämdhet. Som ibland kan leda till missbruk och/eller kriminalitet.
Personal kommer att finnas för att ge stöd, vård och utbildning till de boende.
Hur länge man stannar på stödboenden är individuellt.
Verksamheten planeras dra igång i mars och bedrivs av företaget Nigella Vård AB som är en del av Consolida. Consolida är ett vårdbolag som har fler behandlingshem, stödboenden och familjehem i Mellansverige.

/Emil & Janne