Smedstorp?

Angående frågor och funderingar kring aktivitetsplanen för Smedstorp
så  hänvisas till protokollet från Bygg&Miljö 2015-10-06
för information.