Smådjur

En del djur är stora andra lite mindre, dessa spinnarlarver har kalas på en liten buske, vissa varianter kan äta upp alla bladen och täcka hela träd med sin väv men vanligtvis återhämtar sig träden till nästa år och allt är åter som vanligt.