Slyröjning industrivägen

Skogssällskapet röjer för närvarande efter bäcken efter industrivägen, båda sidor ska röjas från sly.