Släckt på hygget


Bild BRT

En bild från branden på hygget upp till Grässjön som efter nattens arbete är släckt.