Släckning av brand - Tvättstugevägen

Nu är det släckt på Tvättstugevägen där ett område började brinna, tidig upptäck och ett snabbt larm begränsade omfattningen.