Skymning över posthuset

Nu är posthuset nere för räkning och under nästa vecka börjar transporten till tippen.