Skyltar uppe

Nio av de tio skyltarna som bildar Svartå kulturslinga är uppsatta.

Start vid Hammaren nedanför Slottet.