Skräppatrullen rensar i närområdet

Två gånger om året samlar kommunen upp grovavfall i Svartå ett ypperligt tillfälle att lämna ditt skräp istället för att det kanske hamnar där det inte ska vara.

Hjälp till och håll Svartå rent det vinner vi alla på.