SkagernsN

Nytt nummer har kommit i lådan och Svartås bidrag till tidningen hittar du här som en pdf.