Servicenämndens möte i Svartå

Från eftermiddagens träff med servicenämnden kan följande rapporteras om frågor som berör Svartå.

Skolgården planeras att asfalteras under sommarlovet & beräknas klart innan Svartåloppet.

Badplatsens botten "rensas" så långt som kommes åt med innehavd maskin.

Tunneln under järnvägen upp till Stationsområdet asfalteras under sommaren.

Hjärtstartaren beställd (det närmar sig)

Soptunnorna vid boulebanan & borden vid centrum töms varje vecka på sommaren
(Utvecklingsgruppen drar fram tunnorna)

Utvecklingsgruppen framförde ett förslag på ställplats för husbilar på plattan nedanför Slottet.. Anders L kollar om det funkar med detaljplanen, etc.

Vi informerade mötet om att Utvecklingsgruppen har visat Kioskhuset för fyra olika grupper intressenter och ett ägarbyte verkar inte omöjligt inom kort.

Anders L planerar vidare rivningen av hyttpipan, Svartå IF kommer att kontaktas för konsultering så spår & anläggningen klarar sig på bästa sätt.
Toppkronan stannar i Svartå och teglet kommer att återanvändas.

Ett stort tack riktas till nämnden som förlägger ett möte per år i Svartå där
stora och små saker kan tas upp för ett bättre Svartå.

/Utvecklingsgruppen