Segelsäsongen har börjat

Annandag påsk blev startskottet för båtlivet på Storbjörkens isfria vatten.