Sandsopning

Kopierat från Degerfors.se

"Sopning av sandningssand är ett lika säkert vårtecken som tussilago! Måndagen den 3 april är det dags, gatu-/parkavdelningen börjar då sopa körbanorna i kommunen.
Arbetet beräknas till 4-5 veckor med början i centrum och fortsätter därefter i turordning: Mölle (Färdigt), Strömtorp, Ängebäck (Färdigt), Bossåsen, Bruket, Jannelund, Kanada, Stora valla, Ramshöjden, Hästhagen, Kvarnberg, Karlshagen, Agen, Svartå, Åtorp.
När körbanan är sopad är det inte längre tillåtet att sopa ned sand i rännstenen. Degerfors Kommun
Driftenheten
Christer Persson 0586-48316"