Sandning

Från kommunens sida "För att underlätta halkbekämpning erbjuds privatpersoner bosatta inom Degerfors kommun gratis sand."