Ruvandet klart

Mamma mås på stenen rapporterar att det blev två stycken dunungar.