Runt Svartåloppet 14km

Nu kan du via HugRunners film följa med runt hela Svartåloppsbanan 14km.
Klicka på biden eller denna länk https://www.youtube.com/watch?v=8IjFfgwfWBU