Risplatsen

Nu är det lite bättre plats vid risplatsen när du behöver lämna kvistar & sly från trädgården.
/Utvecklingsgruppen