Rekordvärme

Med en medeltemperatur på +1.1º blev februari varmare än tidigare tre år.
2019  +1.1º
2018 -4.2º
2017  -1.0º
2016 -0.6º