Rapport från fågelmatningen

Steglitsen en färgstark fågel som blivit en allt vanligare syn i våra trakter, arten har gått starkt framåt de senaste 25 åren vad ökningen beror på är inte helt fastställt.
Kanske en gäst vid din fågelmatning inom kort.
(Foto Bengt Andersson)