Röjt

Nu är det röjt för bättre sikt vid övergången till skolan.
/Utvecklingsgruppen