Röjning viaduktsbacken

Det mesta i backen är nu röjt och utsikten vid infarten till Svartå är bättre än på många år.
/Utvecklingsgruppen