Röjning av sly och nedtagning av träd (uppdaterad med karta)

På tisdagens möte mellan Utvecklingsgruppen och serviceförvaltningen

fick vi information angående vad som gäller för kommunens mark.

Från och med idag 24/4 så gäller detta angående röjning av sly och nedtagning av träd på kommunens mark i Svartå.

All kontakt ska gå via Christer Gustavsson på kommunen som i sin tur meddelar skogssällskapet vad som ska göras.

För mer Info och frågor kontakta christer.gustavsson@degerfors.se tfn 073 9204087/0586-48187

För områdeskarta se karta