Röjning

Idag har kommunen börjat att röja vissa områden i Svartå.
/Utvecklingsgruppen