Räddningsaktion

"Arne i Ådalas" figurer är nu bortkörda, ny plats blir Hyttvallen där de troligen får stå efter elljusspåret. Då de är i dåligt skick så eftersöks någon som är intresserad att restauerera figurerna efter bästa förmåga, om du är den personen kontakta Lennart R på 073 9970520