Rädda våra kulturlämningar

Jordkällaren är oftast det som är kvar efter de gamla torpen i närområdet men även dessa börjar nu bli dåliga då träden tillåts växa ovanpå och rötterna letar sig nedåt. Idag påbörjades en röjning runt källaren vid (Norra) Sirsjöbäck. De stora träden ovanpå återstår då grensaxen inte klarade den utmaningen.
20231022_124505jpg
Före bild.
20231022_133344jpg
Efter bild.

/Svartå Hembygdsförening