Pumpa från Letälven

En artikel i Kuriren om det troligaste alternativet för att komma till rätta med vattenfrågan.
Länk till Kuriren