Protest mot omspel

En protest från 1979 blir det sista från Svartå IF materialet.