PRO Svartå meddelar

Ett kort meddelande för allmänt vetande.
Beslut har tagits att avveckla den lokala PRO föreningen i Svartå och föreningen kommer uppgå i PRO Degerfors under året.