Prisade träd..

Stolta granar i Svartåskogen med utmärkelsen Naturminne.