Prinsen inviger Svartåbanan år1897

Så var det dags för invigningen av Svartåbanan nästan på dagen 5 år efter den första tidningsnotisen om tanken på en järnväg. Känns som ett väldigt snabbt och effektivt arbete för ett så stort projekt med mycket manuellt arbete.

Svartå station. Bilden tagen i samband med invigningen av Svartåbanan 18970929
"Vid Svartåbanans invigning", "På mellanplattformen bl. a Prins Eugen och landshöfding Bergström."
Fotograf okänd   Källa Järnvägsmuseet


18970930


18971006


18971007