Preliminära siffror för valdistrikt Svartå

rst euPNG
Preliminärt valdeltagande

Totalt antal röster: 226 Förändring från föregående val: −31

Antal röstberättigade i räknade valdistrikt: 469   Förändring från föregående val: −24

Valdeltagande: 48,2 % Förändring från föregående val: −3,9