Planteringen snyggas till

Planteringen vid macken rensas under dagen, tistlarna och andra obehöriga växter får lämna området.