Pengar att söka för Svartås föreningar

25000 kr finns att söka ifrån Länsstyrelsen för marknadsföring
av Svartå. Om din förening är intresserad så läs mer här