Parkering på Motorhistoriska dagen  1 maj i Svartå

Till dig som kommer i bil till Svartå för den populära marknaden och utställningen
på 1maj vill vi upplysa dig om möjligheten att använda den stora parkeringen på industriområdet. Den lilla kostnaden på 20kr går till barn & ungdoms aktiviteter inom Svartå IF. Om du har svårt att gå så finns parkeringen nedanför Slottet att tillgå.

Så hjälp oss för allas bästa att hålla privata tomter, in & utfarter fria från parkerade bilar samt inte minst att om det skulle hända något så att räddningstjänsten kan komma fram på omkringliggande vägar.

Var uppmärksam på de avsmalningar Trafikverket har gjort på
väg 204/205 i Svartå och tänk på att lämna skräp & sopor där dom
hör hemma och inte i naturen.

Mer på sidan Motorhistoriska dagen och Parkering 1 maj

Vi önskar dig en trevlig dag.
Styrelsen Svartå IF