Parkens Vänner meddelar

Nu är den nya bron klar med räcken och nät.
För 2021 så har två nya broar byggts, tre broar breddats, Arnes figurer utställda vid dansbanan, gångarna klippta/röjda under året medmera..
Tack till er som lämnat bidrag via swish, skänkt virke eller på andra sätt ställt upp för utvecklingen av vårt fina grönområde.
Nya tag nästa år.
/Parkens Vänner