Parkens Vänner informerar

Idag hade vi besök av kommunens miljöstrateg Malin Björn som berättade om möjligheten och arbetet med att göra området till ett naturreservat. Som det ser ut så går allt enligt planerna och nästa vecka kommer länsstyrelsen hit för en inspektion av området om allt faller på plats så kan vi ha ett naturreservat i Svartå inom tre år.

På mötet togs frågor upp som gränser för området, skötselplan, vad som kan göras ideellt, driftbidrag, betande djur, vattenflödet etc.

Nästa projekt för Parkens vänner blir att färdigställa en officiell entré till området, vilket blir stigen mitt i mot Hembygdsgården då kan dess parkeringen användas för besökande till området.
Stigen kommer att grusas samt få en ny bro på väg upp till höjden där figurerna står.

På bilden en av Sveriges orkidéer Nattviolen som växer i parken.

/Parkens Vänner